استاندار مازندران

مقاوم‎سازی مسکن در مازندران

همزمان با وقوع حادثه زلزله در کرمانشاه، استاندار مازندران از مسئولان خواست تا در جهت مقاوم‎سازی مسکن در مازندران کوشا باشند