بخشنده
معاون وزیر کشاورزی:

قانون تمرکز وظایف بازرگانی به قوه خود باقی است

قانون تمرکز وظایف بازرگانی برجای خود مستقر است و واگذاری وظایف گندم و آرد در کارگروه تنظیم بازار به وزیر صنعت مانع اجرای این قانون نمی‌شود.
۱۳۸۹۴۰۳

واکنش وزارت جهاد کشاورزی به آلودگی نان

وزارت جهاد کشاوری، نسبت به ادعای خلاف واقع اختلاط گندم غیرخوراکی با گندم خوراکی واکنش نشان داد و آلودگی نان مردم به خاک را رد کرد.