برقی

صدور مجوز برقی کردن راه‌آهن تهران_مشهد

معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز کرد تا نسبت به صدور ضمانتنامه موافقتنامه‌های مالی پروژه برقی کردن راه‌آهن تهران_مشهد اقدام کند.
تایلند

تاکید بر رفع موانع بانکی در نشست کمیته مشورتی ایران و تایلند

لزوم تلاش مقامات تایلندی جهت رفع موانع توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری‌های بانکی با ایران در سومین نشست کمیته مشورتی ایران و تایلند مورد تاکید قرار گرفت.