????? ???? ?? ??? ? ??????? ???? ?? ???? ??????

رهبر معظم انقلاب اسلامی / جاری‌شدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی، جاری‌شدن خون محبت و همیاری در رگهای جامعه اسلامی را از تأثیرات حوادث طبیعی دانستند.