آمانو

پایبندی ایران به برجام و تایید مجدد اجرای تعهدات هسته‌ای توسط “آمانو”

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای پایبندی ایران به برجام  و  اجرای تعهدات هسته ای ایران طبق آنچه که در برجام ذکر شده را اعلام کرد.