پژمانفر

برخورد امام رضا (ع) با مخالفان‌ همواره با سعه‌صدر بود

برخورد امام رضا (ع) با مخالفان‌ همواره با سعه‌صدر بود و هیچ محدودیتی در گفتار ایجاد نمی‌کردند.
ظریف

صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها

وزیر امور خارجه از صدور حدود ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه اقدامات آمریکایی‌ها، در دادگاه‌های کشورمان خبر داد.
واعظی

تصمیم برای تغییر ساختار دولت برعهده مجلس است

رییس دفتر رییس جمهور، توافق میان دولت و مجلس برای تغییر ساختار دولت را رد کرد.