آخرین اخبار انتخابات
تخلفات تبلیغات انتخاباتی
با رأی نمایندگان؛

مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها را مشخص کردند.
تبلیغات انتخاباتی
با موافقت نمایندگان

مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق تخلف در تبلیغات انتخاباتی را تعیین کردند.