خودروقیمت روز
نامشرکتقیمت کارخانه (تومان)قیمت بازار (تومان)
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ایام‌جی و جیلیتوقف فروشناموجود
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ام‌جی و جیلیتوقف فروش۱۹۷۰۰۰۰۰۰
  ام جی RX۵ام‌جی و جیلیتوقف فروش۵۳۰۰۰۰۰۰۰
  جیلی GC۶ اتوماتیک / نیوفیسام‌جی و جیلی۱۶۲۰۰۰۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰۰۰
  وانت دو کابین آسناآمیکو۳۱۸۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰
  وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیلآمیکو۲۳۰۰۰۰۰۰۰---
  وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیلآمیکو۱۸۹۰۰۰۰۰۰---
  وانت تک کابین آراز تک دفآمیکو۱۶۴۰۰۰۰۰۰---
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۰ایران خودروحاشیه بازارناموجود
  سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۱۶ایران خودروحاشیه بازار۹۵۰۰۰۰۰۰
  دنا (تیپ ۱)ایران خودروحاشیه بازار۱۰۶۰۰۰۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیکایران خودروحاشیه بازار۱۳۲۰۰۰۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۲۷۵۰۰۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۳۱۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیکایران خودروحاشیه بازار۱۵۶۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۶۰۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک (با رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۶۴۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۴۳۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار (با رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۴۷۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۷۹۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۹۴۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده)ایران خودروحاشیه بازار۹۲۶۰۰۰۰۰
  رنو تندر E۲ (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۲۳۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)ایران خودروحاشیه بازار۱۶۰۰۰۰۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S۵ )ایران خودروحاشیه بازار۲۴۴۰۰۰۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S۷ )ایران خودروحاشیه بازار۲۷۲۰۰۰۰۰۰
  دنا (تیپ ۲)ایران خودروتوقف فروش۱۱۴۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۲)ایران خودروتوقف فروش۱۵۳۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس توربوایران خودروتوقف فروش۱۶۵۰۰۰۰۰۰
  پژو ۳۰۱ایران خودروتوقف فروشناموجود
  پژو ۵۰۸ایران خودروتوقف فروش۴۹۷۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر E۲ (با رینگ)ایران خودروتوقف فروش۱۲۶۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ایایران خودروتوقف فروش۱۳۳۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)ایران خودروتوقف فروش۱۶۴۰۰۰۰۰۰
  سوزوکی ویتاراایران خودروتوقف تولید۴۶۲۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ایایران خودرو۹۶۷۳۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای (بدون رینگ)ایران خودرو۹۶۷۳۰۰۰۰۱۲۶۵۰۰۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۹ایران خودرو۸۵۴۶۳۰۰۰۱۰۶۰۰۰۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۱۸ایران خودرو۸۴۷۲۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول)ایران خودرو۸۳۶۹۰۰۰۰۹۷۵۰۰۰۰۰
  سمند سورنایران خودرو۸۲۵۵۸۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول)ایران خودرو۸۰۲۱۳۰۰۰۹۶۴۰۰۰۰۰
  پژو پارسایران خودرو۷۸۳۳۸۰۰۰۹۲۶۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۲)ایران خودرو۷۶۵۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (با رینگ)ایران خودرو۷۶۵۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (تیپ ۱)ایران خودرو۷۵۰۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰
  دانگ فنگ H۳۰ (بدون رینگ)ایران خودرو۷۵۰۰۰۰۰۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰
  سمند EF۷ایران خودرو۶۹۷۷۳۰۰۰۸۷۰۰۰۰۰۰
  پژو SLX ۴۰۵ایران خودرو۶۷۸۸۰۰۰۰۸۲۹۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول)ایران خودرو۶۷۲۸۳۰۰۰۸۲۳۰۰۰۰۰
  رانا LXایران خودرو۶۷۲۰۳۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰
  سمند LXایران خودرو۶۶۷۷۰۰۰۰۷۷۵۰۰۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوزایران خودرو۶۵۵۷۸۰۰۰۷۸۳۰۰۰۰۰
  پژو GLX ۴۰۵ایران خودرو۶۳۱۵۸۰۰۰۷۳۲۰۰۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوزایران خودرو۵۴۹۱۴۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
  وانت آریسانایران خودرو۵۱۵۰۰۰۰۰۵۸۵۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزلایران خودرو۳۶۴۲۹۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینیایران خودرو۳۵۱۱۶۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸ایران خودرو۱۱۴۹۹۴۰۰۰۳۰۳۰۰۰۰۰۰
  دنا پلاس (تیپ ۱)ایران خودرو۱۱۰۹۳۴۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۰
  رنو تندر ۹۰پارس خودروتوقف فروش۱۲۵۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ایپارس خودرو۹۵۰۰۰۰۰۰ناموجود
  برلیانس H۳۳۰پارس خودرو۸۹۵۰۰۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰۰
  برلیانس H۳۲۰پارس خودرو۸۸۴۰۰۰۰۰۱۲۴۰۰۰۰۰۰
  رنو پارس تندرپارس خودرو۸۴۲۰۰۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۲۳۰ دنده‌ایپارس خودرو۶۴۵۰۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۲۲۰ دنده‌ایپارس خودرو۶۴۲۰۰۰۰۰۸۹۰۰۰۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچپارس خودرو۱۸۴۸۰۰۰۰۰۱۸۶۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیکپارس خودرو۱۲۲۷۰۰۰۰۰۱۸۱۰۰۰۰۰۰
  برلیانس کراسپارس خودرو۱۱۵۴۰۰۰۰۰۱۷۳۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیکپارس خودرو۱۱۰۴۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
  برلیانس H۳۳۰ . اتوماتیکپارس خودرو۱۰۷۴۰۰۰۰۰۱۶۲۰۰۰۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ایپارس خودرو۱۰۳۱۰۰۰۰۰ناموجود
  برلیانس H۳۲۰ . اتوماتیکپارس خودرو۱۰۲۴۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰۰۰
  کوپا (Royal)ریگان خودروتوقف فروش۳۲۵۰۰۰۰۰۰
  کوپا (Flagship)ریگان خودروتوقف فروش۳۶۵۰۰۰۰۰۰
  آریو (دنده ای)سایپاحاشیه بازارناموجود
  آریو (اتوماتیک)سایپاحاشیه بازار۱۲۴۰۰۰۰۰۰
  ساینا اتوماتیکسایپاتوقف فروش۷۹۰۰۰۰۰۰
  وانت پادراسایپا۹۴۸۰۰۰۰۰ناموجود
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)سایپا۷۹۹۰۰۰۰۰۸۵۴۰۰۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده)سایپا۷۷۳۰۰۰۰۰۸۰۴۰۰۰۰۰
  کوییک اتوماتیکسایپا۶۹۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰
  وانت زامیادسایپا۶۷۳۳۵۰۰۰۷۶۵۰۰۰۰۰
  کوییک دنده‌ایسایپا۶۱۲۰۰۰۰۰۶۴۶۰۰۰۰۰
  ساینا (رینگ آلومینیومی)سایپا۵۸۹۴۳۰۰۰۵۷۹۰۰۰۰۰
  سایناسایپا۵۵۹۴۳۰۰۰۵۵۵۰۰۰۰۰
  تیبا ۲ (تنوع رنگ)سایپا۵۱۶۰۳۰۰۰۵۶۱۰۰۰۰۰
  تیبا ۲ (سفید)سایپا۵۱۳۴۳۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰
  تیبا (رینگ آلومینیومی)سایپا۴۶۴۴۳۰۰۰۵۲۶۰۰۰۰۰
  تیبا (رینگ فولادی)سایپا۴۳۴۴۳۰۰۰۵۰۳۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۵۱سایپا۴۰۳۱۳۰۰۰۴۴۶۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)سایپا۳۹۹۴۱۰۰۰۴۷۷۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ (سفید)سایپا۳۹۶۸۱۰۰۰۴۷۰۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)سایپا۳۸۴۴۱۰۰۰۴۴۷۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ (سفید)سایپا۳۸۱۸۱۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)سایپا۳۷۶۴۱۰۰۰۴۲۹۰۰۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (سفید)سایپا۳۷۳۸۱۰۰۰۴۲۵۰۰۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیکسایپا۲۹۵۰۰۰۰۰۰۲۸۳۰۰۰۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک)سایپا۲۹۵۰۰۰۰۰۰۲۸۴۰۰۰۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۲)سایپا۲۴۱۹۵۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۰۰
  سیتروئن C۳ (تیپ ۱)سایپا۲۳۸۴۵۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰
  چانگان CS۳۵سایپا۱۵۵۰۰۰۰۰۰۱۷۲۰۰۰۰۰۰
  بیسو T۵سیف خودروبه زودیناموجود
  بیسو T۳ تیپ EXسیف خودرو۲۴۹۰۰۰۰۰۰۲۴۳۰۰۰۰۰۰
  بیسو T۳ تیپ LUسیف خودرو۲۲۹۰۰۰۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰۰۰
  فوتون ساواناعظیم خودرو۳۷۴۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰
  هن تنگ X۷عظیم خودرو۲۹۹۰۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰
  هن تنگ X۵عظیم خودرو۲۳۹۰۰۰۰۰۰---
  بی‌ وای دی F۳ - دنده‌ایکارمانیاتوقف فروشناموجود
  بی‌ وای دی S۶کارمانیاتوقف فروشناموجود
  هیوندای I۲۰کرمان موتورتوقف فروش۲۸۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای اکسنتکرمان موتورتوقف فروش۲۶۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای النتراکرمان موتورتوقف فروش۴۲۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای سوناتاکرمان موتورتوقف عرضه۵۸۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای توسانکرمان موتورتوقف عرضه۵۸۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای سانتافهکرمان موتورتوقف عرضه۷۱۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸کرمان موتورتوقف عرضه۸۱۰۰۰۰۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۹کرمان موتور۹۵۰۰۰۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰
  جک S۵ اتوماتیککرمان موتور۲۹۹۰۰۰۰۰۰۲۶۱۰۰۰۰۰۰
  جک S۳ اتوماتیککرمان موتور۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۸۶۰۰۰۰۰۰
  جک J۴ اتوماتیککرمان موتور۱۴۹۹۰۰۰۰۰۱۳۹۰۰۰۰۰۰
  هاوال H۲گروه بهمنتوقف فروش۲۶۶۰۰۰۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین گروه بهمن۹۶۲۶۰۰۰۰۹۴۰۰۰۰۰۰
  وانت کارا - تک کابینگروه بهمن۸۶۵۶۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰
  مزدا۳گروه بهمن۲۷۳۰۰۰۰۰۰۳۶۸۰۰۰۰۰۰
  وانت کاپراگروه بهمن۲۶۸۰۰۰۰۰۰۲۵۸۰۰۰۰۰۰
  بسترن B۳۰گروه بهمن۱۲۴۳۰۰۰۰۰۱۷۱۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۷ (IE) مدیران خودرو۴۳۷۳۰۰۰۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent)مدیران خودرو۳۹۵۰۰۰۰۰۰۳۴۸۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۶ (Turbo)مدیران خودرو۳۷۲۱۰۰۰۰۰۳۴۷۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IE)مدیران خودرو۳۲۸۶۰۰۰۰۰۲۷۹۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۸مدیران خودرو۳۲۸۶۰۰۰۰۰ناموجود
  چری تیگو ۵ (IE) مدل ۹۷مدیران خودرو۳۱۳۷۰۰۰۰۰۲۷۸۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ آپشنال (IL)مدیران خودرو۳۱۲۹۰۰۰۰۰۲۶۷۰۰۰۰۰۰
  چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۸مدیران خودرو۳۱۲۹۰۰۰۰۰ناموجود
  چری تیگو ۵ (IL) مدل ۹۷مدیران خودرو۲۹۸۷۰۰۰۰۰۲۶۸۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo)مدیران خودرو۲۴۶۶۰۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۳۳مدیران خودرو۲۳۶۰۰۰۰۰۰۲۱۹۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک (اسپورت) EXمدیران خودرو۲۰۳۸۰۰۰۰۰۱۸۲۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (اسپورت) EXمدیران خودرو۲۰۳۸۰۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای)مدیران خودرو۱۹۸۷۰۰۰۰۰۱۸۲۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - اتوماتیکمدیران خودرو۱۹۵۶۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ اتوماتیک (لاکچری)مدیران خودرو۱۹۵۶۰۰۰۰۰۱۸۲۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ای (اسپورت) EXمدیران خودرو۱۷۲۷۰۰۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EXمدیران خودرو۱۷۲۷۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ - دنده ایمدیران خودرو۱۶۱۸۰۰۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰
  ام وی ام X۲۲ دنده ای (لاکچری)مدیران خودرو۱۶۱۸۰۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰
  MVM ۳۱۵ هاچ‌بکمدیران خودرو۱۴۰۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  MVM ۳۱۵ هاچ‌بک (Excellent)مدیران خودرو۱۴۰۲۰۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰