اخبار برگزیده

ماهنامه سروش

ماهنامه سروش، مجموعه‌ای است که در پایان هر ماه در اختیار مخاطبان گرامی قرار می گیرد. ماهنامه سروش در هر ماه به مهمترین موضوعی که مورد توجه محافل رسانه‌ای، کارشناسان و افراد جامعه قرار داشته، می‌پردازد و با گفتگو، تهیه گزارش و یادداشت از موضوع مورد نظر، مخاطبان گرامی را با ابعاد مختلف آن، آشنا می‌کند.