همکاری با سروش

جهت همکاری با وب‌سایت خبرگزاری سروش، در ابتدا فُرم زیر را تکمیل نمایید و به همراه رزومه خود برای ما ارسال فرمایید. پس از بررسی رزومه و تخصص‌های شما، در صورت نیاز، با شما جهت مصاحبه حضوری و دعوت به همکاری تماس گرفته خواهدشد.