گفتگو
نعمت بخش
معاملات بورس
جدی
عباس هاشمی
WhatsApp Image 2021-07-31 at 04.38.59
سیمان
۶۱۶۲۴۶۷۱
سازمان بورس
راغفر
bg3-op