کد خبر:2594
پ
۵۷۴۰۳۹۰۴
رییس اداره محیط زیست تهران‌ تاکید کرد

لزوم هماهنگی برنامه‌های پادگان ۰۶ با حفظ محیط زیست

برنامه‌هایی که در پادگان ۰۶ اجرا می‌شود باید در راستای حفظ محیط زیست باشد و هماهنگی بین شهرداری و اداره محیط زیست ضروری است.

برنامه‌هایی که در پادگان ۰۶ اجرا می‌شود باید در راستای حفظ محیط زیست باشد و هماهنگی بین شهرداری و اداره محیط زیست ضروری است.

 

به گزارش سروش، رییس اداره محیط زیست شهر تهران‌ در مورد وضعیت محیط زیست پادگان ۰۶ گفت: هربرنامه‌ای، توسط هر نهادی که درپادگان ۰۶ اجرا می‌شود باید در راستای حفظ محیط زیست باشد.

 

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه شهرداری یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهای شهر است و اداره محیط زیست به‌ ناگزیر باید با شهرداری و سایر نهادها تعامل داشته باشد، اظهار کرد: براساس قانون اساسی تک تک آحاد جامعه در قبال محیط زیست مسئولیتی برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبزشهری، شهرداری موظف به نگهداری ازفضای سبزشهری است، تصریح کرد: باگسترش فضای سبز می‌توان به بهبود وضعیت زیستی شهرتهران کمک کرد.

 

رییس اداره محیط زیست شهر تهران درباره وضعیت پادگان ۰۶ که قرار است شهرداری و ارتش اقداماتی جهت ساماندهی آن منطقه انجام دهند، تصریح کرد: تیمی ازهمکاران ما برای بازدید به پادگان ۰۶ رفتند و متاسفانه مشاهده کردند که از درختان آن محل نگهداری نمی‌شود.

 

بازگیر با تاکید بر اینکه ما حتی نباید اجازه دهیم که درختی در یک خانه شخصی خشک شود، گفت: اگر باغی درمالکیت شخصی و در حال تخریب یا خشک شدن باشد شهرداری وظیفه دارد که از آن باغ نگهداری کند و اجازه آسیب رساندن به آن‌ را ندهد.

وی ادامه داد: اداره محیط زیست تهران از شهرداری توقع دارد که اگر برنامه‌ای توسط هر نهادی در پادگان ۰۶ پیاده می‌شود درعین حال که در راستای توسعه‌ی شهری باشد به زیان محیط زیست نباشد، همچنین اداره محیط زیست شهر تهران نامه‌ای به شهرداری برای نگهداری ازدرختان این پادگان ارسال کرده  و پیگیر آن است تا شهرداری در کنار منافع خود به منافع زیست محیطی نیز توجه کند.

 

رییس اداره محیط زیست شهر تهران درادامه با اشاره به اینکه درشهر تهران دو کریدور برای جابجایی هوا وجود دارد، تصریح کرد: این دو کریدوراز غرب و شمال غرب تهران به سمت شرق و جنوب شرق هستند که یکی از آنها در راستای بزرگراه شهید همت و دیگری دربزرگراه شهید حکیم است.

 

به گزارش سروش، رییس اداره محیط زیست شهر تهران‌ در پایان با تاکید بر اینکه نباید مانعی دراین کریدورها برای جابجایی هوا به وجود بیاید، گفت: برای مثال در منطقه ۲۲ که یکی از کریدورهای جابه‌جایی‎ هوا است برخی مشکلات زیست محیطی وجود دارد که باید رفع شوند و کریدورها به رسمیت شناخته شوند.

 

 

 

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۲۵۹۴۵

کد اپراتور: ۳۱۴۹۱

منبع
ایسنا
ارسال دیدگاه