کد خبر:2621
پ
گندمی (۱)۱۱۱۱۱

گندم تراریخته مقاوم به زنگ زرد تولید شد

محققین با ایجاد تغییر در ژنوم گندم از طریق تکنیک «خاموشی ژن میزبان-القایی» عامل بیماری‌زای زنگ زرد، موفق به مقاوم کردن گندم به آن، شده‌اند.

محققان گندم تراریخته مقاوم حاوی RNAهایی تولید کردند که به‌طور بالقوه ژن‌های حیاتی قارچ عامل زنگ زرد گندم را مورد هدف قرار می‌دهند.

به گزارش سروش، به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی، محققین با ایجاد تغییر در ژنوم گندم از طریق تکنیک «خاموشی ژن میزبان-القایی» عامل بیماری‌زای زنگ زرد، موفق به مقاوم کردن گندم به آن شده‌اند. قارچ‌های مولد زنگ زرد از مخرب‌ترین عوامل بیماری‌زا در کشت و تولید گندم به شمار می‌روند.

تیم تحقیقاتی تاوو چی، گندم تراریخته مقاوم حاوی RNAهای کوتاه مداخله‌گر (siRNA) تولید کرده است

اخیرا تیم تحقیقاتی تاوو چی، محقق دانشگاه Northwest A&F، گندم تراریخته مقاوم حاوی RNAهای کوتاه مداخله‌گر (siRNA) تولید کرده که به‌طور بالقوه ژن‌های حیاتی قارچ Puccinia striiformis tritici، معروف به Pst که ارگانیسم عامل زنگ زرد گندم است را مورد هدف قرار می‌دهند.

این تیم PsCPK1، ژنی از Pst را که در مرحله اولیه آلودگی، شدیداً القا می‌شود، مورد هدف قرار داده‌اند. نتیجه از بین بردن PsCPK1 به‌وسیله خاموشی ژن میزبان-القایی (HIGS)، کاهش چشمگیر طول نخینه‌ها (hyphae) آلوده‌کننده و فنوتیپ بیماری بود. این نتایج نشان دادند که PsCPK1 یک فاکتور بیماری‌زای مهم در کنترل رشد و توسعه Pst است.

RNAها موجود در گندم تراریخته مقاوم، بیان PsCPK1 را در گندم به‌طور مؤثری تنظیم می‌کنند

به گزارش سروش، به گفته محققین، با این روش دو گونه آسیب‌پذیر متحول شدند و اکنون ساختارهای RNA مداخله‌گر (RNAi) را بیان می‌کنند.
گونه‌های گندم تراریخته مقاوم، همچنین سطوح بالایی از مقاومت پایدار به Pst را در طول نسل‌های T3 به T4، نشان دادند. حضور RNAهای مداخله‌گر در گندم تراریخته مقاوم توسط آزمایش نورثرن بلات تائید گردید و کشف شد که این RNAها، بیان PsCPK1 را در گندم به‌طور مؤثری تنظیم می‌کنند.

زنگ زرد آفت مهمی در مزارع گندم کشور است و گاه باعث خسارت‌های عمده‌ای به گندم کاران کشور شده است.

انتهای پیام///

کد خبرنگار: ۲۵۹۷۰

کد اپراتور: ۳۱۴۶۵

منبع
بیوتکنولوژی ایران
ارسال دیدگاه