کد خبر:96336
پ
کارگروه اقتصاد مقاومتی
از سوی معاون اول رئیس جمهور:

وظایف و تکالیف کارگروه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

‌محورها و اولویت‌های ۹ گانه کارگروه اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و ابلاغ شد.

‌محورها و اولویت‌های ۹ گانه کارگروه اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور تعیین و ابلاغ شد.

 

*** ابلاغ وظایف و تکالیف ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی

 

به گزارش خبرگزاری سروش، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، معاون اول رئیس‌جمهور وظایف و تکالیف ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی را با هدف اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و محوریت توسعه و رونق تولید در سال جاری با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان سال رونق تولید ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه‌ها ضمن یادآوری ضرورت و اهمیت مدیریت شرایط ویژه اقتصاد کشور و مواجهه فعالانه با تحریم‌ها، رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصادی، وظایف کارگروه‌های «اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی»، «مردمی کردن اقتصاد»، «بهبود معیشت و رفاه اجتماعی»، «تقویت درونزایی و رونق تولید»، « گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی»، « سازگاری با تحولات زیست محیطی»، « پیشبرد برونگرایی اقتصاد»، «تقویت نظام تأمین مالی» و « توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان» مشخص شده است.

 

*** گزارش نتیجه اقدامات به صورت فصلی

 

جهانگیری در این ابلاغیه‌ها با استناد به تصویب نامه مورخ (۲۴ تیر ۱۳۹۸) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر فعال نمودن موثر ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی مزبور تاکید و از روسای کارگروه‌ها خواسته است؛ تا نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این ابلاغیه‌ها را به صورت فصلی (مستمر) به معاون اول رئیس جمهور گزارش دهند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تبیین چارچوب‌ها و ملاحظات تدوین بسته‌های رفع موانع چالش‌های اقتصاد کشور بر آسیب‌شناسی وضع موجود، تعیین مهمترین چالش‌ها و فرصت‌ها، تعیین و اولویت‌بندی راهکارهای رفع چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها، ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های تأمین منابع در راهکارهای پیشنهادی و تنظیم پیشنویس احکام دستگاه‌های مسئول در اجرای بسته تاکید کرده است.

 

*** تشکیل جلسات منظم و مستمر کارگروه اقتصاد مقاومتی

 

وظایف و تکالیف ابلاغی به منظور تحقق اهداف مورد نظر و فعال نمودن موثر کارگروه مزبور عبارتند از:

تشکیل جلسات منظم و مستمر کارگروه ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، تعیین اعضای هسته اندیشه ورزی کارگروه اقتصاد مقاومتی شامل ۵ نفر از صاحب‌نظران حوزه مربوط، تدوین بسته اجرایی با رعایت ملاحظات مربوط و ارسال به دبیرخانه ستاد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، تشکیل جلسات کارگروه به صورت دوره‌ای (دو هفته یکبار) به منظور بررسی روند اجرای بسته و رفع موانع و مشکلات احتمالی اجرا پس از تصویب بسته اجرایی در ستاد و ابلاغ آن به کارگروه، ارسال درخواست‌های رفع موانع و تسهیل اجرای بسته به دبیرخانه ستاد جهت طرح و تصویب در مراجع بالاتر و ارسال گزارش فصلی عملکرد اجرای بسته به دبیرخانه ستاد.

 

*** اسامی ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی

 

اسامی ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی و محورها و اولویت‌های فعالیت آنها در این ابلاغیه به شرح زیر است:

کارگروه اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی
رئیس کارگروه: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
دبیر کارگروه: رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران+ هسته اندیشه‌ورزی

 

*** اولویت‌هایی کارگروه اقتصاد مقاومتی

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه اقتصاد مقاومتی قرار گیرد:
– تقویت نهادی بودجه
– هزینه کرد کارا
– درآمدزایی پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت
– ثبات اقتصاد کلان
– مدیریت آثار تحریم
– شفافسازی بودجه هزینهای و سرمایهای دولت
– بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
– بهینه‌سازی اندازه و ساختار دولت
– تقویت خوداتکایی بودجه استان‌ها

 

*** مردمی کردن اقتصاد

 

« مردمی کردن اقتصاد»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (مردمی کردن اقتصاد): وزیر امور اقتصادی و دارایی
دبیر کارگروه: رئیس امور پایش تعهدات و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق توسعه ملی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران + هسته اندیشه‌ورزی

 

***محورها و اولویت‌های مردمی کردن اقتصاد

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– کاهش تصدیگری دولت
– مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل طرحهای عمرانی
– تسریع در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴
– توانمندسازی بخش خصوصی

 

*** بهبود معیشت و رفاه اجتماعی

 

« کارگروه بهبود معیشت و رفاه اجتماعی»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (بهبود معیشت و رفاه اجتماعی) : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دبیر کارگروه: رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: سازمن برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور + هسته اندیشه‌ورزی

 
*** محورها و اولویت‌های بهبود معیشت و رفاه اجتماعی

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه
– اصلاح نظام تنظیمگری و حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی
– اصلاح نظام سلامت
– حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر
– اصلاح نظام پرداخت یارانه
– مدیریت آثار تحریم

 

*** تقویت درون‌زایی و رونق تولید

 

« کارگروه تقویت درون‌زایی و رونق تولید»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (تقویت درون‌زایی و رونق تولید): وزیر صنعت، معدن و تجارت
دبیر کارگروه: رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران + هسته اندیشه‌ورزی

 

*** محورها و اولویت‌های تقویت درون‌زایی و رونق تولید

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– استفاده حداکثری از توان داخلی
– شناسایی، اولویتبندی و تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش
– اصلاح نظام توزیع کالا
– کاهش وابستگی تولید به واردات
– امنیت غذا و درمان و تولید محصولات راهبردی
– توسعه معدن و صنایع معدنی
– اصلاح سیاستهای تجاری و صنعتی
– مدیریت آثار تحریم

 

*** فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی

 

« کارگروه گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی»
رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی): وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دبیر کارگروه: رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران + هسته اندیشه‌ورزی

 

*** محورهای فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– تقویت فرهنگ مدیریت جهادی
– تشویق همکاریهای جمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد
– اصلاح رفتارهای فعالان اقتصادی و خانوارها
– مدیریت آثار تحریم

 

*** سازگاری با تحولات زیست محیطی

 

« کارگروه سازگاری با تحولات زیست محیطی»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (سازگاری با تحولات زیست محیطی): رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست
دبیر کارگروه: رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: سازمان حفاظت از محیطزیست، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زنان و خانواده + هسته اندیشه‌ورزی

 

*** اولویت‌های سازگاری با تحولات زیست محیطی

 

محورها و اولویت‌هایی که میبایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– مقابله با بحران کمآبی
– پیشگیری و کاهش آلودگیهای زیست محیطی
– مقابله با ریزگردها
– مقابله با فرونشست دشتها
– مقابله با فرسایش خاک و بیابانزایی
– پیشگیری از آثار مخرب وقوع سیلاب ها و عوارض جوی

 

*** پیشبرد برونگرایی اقتصاد

 

« کارگروه پیشبرد برونگرایی اقتصاد»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی ( پیشبرد برونگرایی اقتصاد): وزیر امور اقتصادی و دارایی
دبیر کارگروه: رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، صندوق توسعه ملی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی+ هسته اندیشه‌ورزی

 

*** محورها و اولویت‌های پیشبرد برونگرایی اقتصاد

 

محورها و اولویت‌هایی که میبایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات
– توسعه صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان
– توسعه ظرفیتهای صادراتی مناطق آزاد
– مدیریت و نظارت بر واردات
– جذب سرمایهگذاری خارجی
– تقویت و توسعه دیپلماسی اقتصادی
– توسعه پیوندهای راهبردی با جامعه بینالملل بویژه همسایگان
– توسعه زیرساختهای تجارت خارجی و ترانزیت
– مدیریت آثار تحریم

 

*** تقویت نظام تأمین مالی

 

« کارگروه تقویت نظام تأمین مالی»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی ( قویت نظام تأمین مالی) : وزیر امور اقتصادی و دارایی
دبیر کارگروه: امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، اتاق بازرگانی، صنایع، صندوق توسعه ملی، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران+ هسته اندیشه‌ورزی

 

***محورها و اولویت‌های تقویت نظام تأمین مالی

 

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– اصلاح نظام بانکی
– توسعه ابزارهای مالی
– تقویت بازار سرمایه
– افزایش ضریب نفوذ بیمه
– مدیریت آثار تحریم

 

*** توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 

« کارگروه توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان»

رئیس کارگروه اقتصاد مقاومتی (توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان) : معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور
دبیر کارگروه: رئیس امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
اعضای اصلی کارگروه: معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی+ هسته اندیشه‌ورزی

 

*** محورها و اولویتهای توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 

محورها و اولویت‌هایی که میبایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:
– حمایت از تولیدات شرکتهای دانشبنیان
– افزایش ضریب نفوذ فناوری در بخشهای مختلف اقتصاد
– تجاریسازی فناوری

 

به گزارش خبرگزاری سروش، معاون اول رئیس‌جمهور وظایف و تکالیف ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی را با هدف اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و محوریت توسعه و رونق تولید ابلاغ کرده است.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 17 =

کلید مقابل را فعال کنید