کد خبر:106094
پ
مرکز آمار
مرکز آمار ایران:

کاهش نرخ تورم بخش برق در تابستان ۹۸

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم بخش برق در تابستان ۹۸ خبر داد.

مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم بخش برق در تابستان ۹۸ خبر داد.

 

*** کاهش نرخ تورم بخش برق در تابستان ۹۸

 

به گزارش خبرگزاری سروش، مرکز آمار ایران اعلام کرد:

میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ (نرخ تورم سالانه)، منفی ۳.۴۸ است. 

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۳۴.۳۲ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال ۹۸ (۱۳۶.۲۶)، ۱.۴۲ درصد کاهش داشته است.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸، (نرخ تورم سالانه)، منفی ۳.۴۸ است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به عدد ۷۲.۰۱۲۸ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال ۹۸ (۱۲۹.۹۶)، ۰.۹۵ درصد کاهش داشته است.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج بار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ (میانگین تورم سالانه)، منفی ۰.۷۵ است.
 
*** ۳.۳۶ کاهش شاخص کل بخش برق 
 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌ بار در فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۳۰.۹۷ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال ۹۸ (۱۳۲.۵۱)، ۱.۱۶ درصد کاهش داشته است.
درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میانبار، در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ (میانگین تورم سالانه)، منفی ۴.۵۵ است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۴۷.۷۱ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال ۹۸، (۱۵۱.۲۶)، ۲.۳۵ درصد کاهش داشته است. 
 
به گزارش خبرگزاری سروش، درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کمبار در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال ۹۸، (میانگین تورم سالانه)، منفی ۳.۳۶ است.
 
 
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 7 =

کلید مقابل را فعال کنید