کد خبر:114710
پ
کانون اعتلاء تامین اجتماعی
خبرگزاری سروش گزارش می‌دهد:

حمایت کانون اعتلاء تامین اجتماعی از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعی

کانون اعتلاء تامین اجتماعی طی بیانیه‌ای حمایت و انتظارات خود از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعی را اعلام نمود.

کانون اعتلاء تامین اجتماعی طی بیانیه‌ای حمایت و انتظارات خود از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعی را اعلام نمود.

 

*** کانون اعتلاء تأمین اجتماعی و انتخابات مجلس

 

به گزارش خبرگزاری سروش، کانون اعتلاء تأمین اجتماعی بعنوان یک تشکل فراگیر تخصصی وکارشناسی فارغ از رویکردهای سیاسی و حزبی، باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله تامین اجتماعی و نقش بی‌بدیل و کلیدی آن در ایجاد تاب‌آوری و پایداری اجتماعی و صیانت از ذینفعان در مواجهه با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی، از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تأمین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حمایت نموده و اعضای خود و قاطبه مردم عزیز را برای رأی دادن به کاندیداهای حامی گفتمان کار و تامین اجتماعی تشویق خواهد نمود.

 

*** انتظارات کانون اعتلاء تأمین اجتماعی

 

کانون اعتلاء تأمین اجتماعی در مقابل از کاندیداهای مورد حمایت انتظار دارد تا درصورت پیروزی با امعان نظر به موارد زیر، اقدامات لازم را به عمل آورند:

الف) سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود ولیکن متأسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم‌رنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است.

ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.

 

*** جلوگیری از مداخلات دولت و سایر دستگاه‌ها در امور سازمان تأمین اجتماعی

 

ب) مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تأمین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است.

فلذا جلوگیری از تکرار این قببیل مداخلات و دست‌اندازی‌ها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.

 

*** اصلاح قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی 

 

پ) منابع سازمان تأمین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرح‌ها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردید ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری نماید.

 

*** وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت

 

ت) طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و … از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار می‌رود مجلس آینده پیگیر وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت باشد.

 

*** اصلاح قوانینی که منجر به تعدیل نیرو می‌شود

 

در ادامه بیانیه کانون اعتلاء تامین اجتماعی آمده است:

ث) در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرف نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال داشته است و به‌ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند مثل بازنشستگی‌های زودرس (سخت زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و …) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تأمین اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است.

انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.

 

*** رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار

 

ج) علاوه بر امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می‌باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آن‌ها و سپس به سازمان تأمین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و …) تحمیل می‌شود.

نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و … اتفاق افتاد.

آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیر استاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟

از مجلس آینده انتظار می‌رود بطور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشد.

 

*** استفاده از نظرات شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها

 

چ) سازمان تأمین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن نیز بر این اساس استوارشده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود.

متاسفانه طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، از این‌رو هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و براساس اصل گفتمان سه جانبه‌گرایی انجام پذیرد.

از مجلس آینده انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آن‌ها به مشارکت بطلبد.

 

*** انجام اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تأمین اجتماعی

 

ح) سازمان تأمین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق الناس و مالی مشاع و بین‌النسلی است و نبایستی “حیاط خلوت” به‌حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی آن و به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای گرایی و تخصص محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهم‌تر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد.

انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرد.

 

*** رفع تبعیض‌های ناروا و ظالمانه

 

خ) بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردار از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه بخاطر نقش آن‌ها در تولید کالاها و خدمات و … بایستی سهم بیشتری نصیب آن‌ها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و …) بیش از مشمولین قانون تأمین اجتماعی است و آن‌ها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و … برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و … می‌شود.

از مجلس یازدهم انتظار می‌رود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.

 

*** تشکیل فراکسیون حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی

 

به گزارش خبرگزاری سروش، در پایان بیانیه کانون اعتلاء تامین اجتماعی آمده است:

جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ‌بر ۴۲ میلیون نفر شامل بیمه‌پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی می‌باشد از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آنکه بر ذمه دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است اقتضاء و ایجاب می‌نماید با امعان نظر به موارد فوق‌الذکر، در مجلس آینده فراکسیونی خاص ذیل عنوان “حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی” تشکیل گردد تا در مواقع ضروری و به وقت لازم پیگیر مطالبات واقعی ذی‌نفعان تأمین اجتماعی و مدافع حقوق این جمعیت مولد، زحمتکش و ذی‌حق در حوزه کار تولید و اقتصاد باشند.

فلذا اعضای این کانون که با هدف صیانت از جایگاه و اعتلای تأمین اجتماعی شکل‌گرفته این انتظار به‌حق را از مجلس و نمایندگان محترم داشته و مصرانه خواستار تحقق آن می‌باشیم.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − ده =

کلید مقابل را فعال کنید