کد خبر:123606
پ
N83047417-72571081 (1)
خبرگزاری سروش گزارش می‌دهد:

ارتباط صنعت و دانشگاه در سال ۹۸ چگونه گذشت؟

ارتباط بین صنعت و دانشگاه کمک می‌کند تا فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در راستای رفع مشکلات صنایع کشور جهت دهی شود و متخصصانی توانا و شایسته در دانشگاه‌ها پرورش یابند.

ارتباط بین صنعت و دانشگاه کمک می‌کند تا فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در راستای رفع مشکلات صنایع جهت‌دهی شود و متخصصان توانا وشایسته در دانشگاه‌ها پرورش یابند.

 

*** دانشگاه در خدمت صنعت

 

به گزارش خبرگزاری سروش، برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاه‌ها حاکی از هماهنگی فعالیت‌های علمی و نیازهای اساسی کشور است.

این ارتباط به دانشگاه‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را هر چه بیشتر در راستای رفع مشکلات موجود در صنایع کشور جهت دهی کرده و متخصصان توانا و شایسته را پرورش دهند.
 
 

*** ارتباط صنعت و دانشگاه، از منظر اقتصادی

 
 
ارتباط  صنعت و دانشگاه از منظر اقتصادی دارای اهمیت خاصی بوده که با پایش قراردادهای ارتباط با صنعت مراکز آموزش عالی کشور روند صعودی این درآمدها در طی سالیان اخیر داشته است.
در حوزه تحصیالت تکمیلی، مسایل و نیازهای جامعه و صنعت می تواند به عناوین پژوهشی برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تبدیل و در قالب پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیالت تکمیلی مورد بررسی قرار گیرند.
 
 

*** بازی برد ـ برد

 
 
ارتباط صنعت و دانشگاه برای کشور یک رابطه برد-برد می‌شود و صنایع کشور نیازها و خواسته‌های فناوری خود را در قالب این ارتباط برآورده و با افزایش بهره وری شرایط رقابتی بهتری پیدا می‌کنند.
همچنین صنایع کشور در قالب قراردادهای صنعتی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بسیاری از تجهیزات و فناوری‌هایی که تاکنون به‌صورت وارداتی استفاده می‌کردند با نمونه‌های داخلی جایگزین نموده و در بومی سازی بسیاری از محصوالت دستاوردهای مهمی کسب نمایند.
 
 
*** افزایش کیفیت محصولات
 
 
افزایش کیفیت محصولات برای رقابت در بازارهای بین‌المللی یکی دیگر از دستاوردهای ارتباط بین صنعت و دانشگاه است.
برنامه‌های مرتبط با رونق تولید از دیگر محورهای همکاری بین صنایع و مراکز آموزش عالی کشور بوده که در سال ۱۳۹۸ به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفت و دستاوردهای خوبی برای کشور در بر داشته است.
 
 

*** مستندسازی از ارتباط صنعت و دانشگاه

 
 
یکی از مهم‌ترین مواردی که در حوزه ارتباط با جامعه بایستی به آن توجه گردد مستند سازی مناسب اطلاع رسانی دستاوردهای مراکز آموزش عالی در خصوص دستاوردها است.
این موضوع می تواند به دغدغه اساسی که در جامعه نسبت به نقش دانشگاه ها در رفع مشکالت اساسی کشور مطرح است، به‌طور مناسبی پاسخ دهد.
 
 

*** آمار وضعیت موجود

 
 
 طی سال‌های اخیر فعالیت‌های مفیدی صورت گرفته و ارتباطات قابل توجهی بین فعالیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با نیازهای کشور برقرار شده است.
 
 
*** وضعیت قراردادهای ارتباط  صنعت و دانشگاه
 
 
در ادامه وضعیت قراردادهای ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه در قالب برخی نمودارها ارائه شده‌اند. همانگونه که در این آمار مشخص است روند رو به رشدی در این امر وجود دارد، اما شاخص‌ها و مقادیر مرتبط بیانگر استفاده بسیار ناچیز از توانمندی‌های دانشگاه‌ها و  پژوهشگاه‌های کشور است.
 
 
 
شکل ۱، تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه را نشان می دهد. همانطور که مالحظه می‌شود در سال ۹۷ رشد چشمگیری را شاهد هستیم.
 
 

*** مبلغ قراردادهای بین صنعت و دانشگاه

 
 
مبلغ قراردادهای در حال اجرای ارتباط با صنعت و جامعه روند روبه رشدی داشته و بین سال های ۹۲ تا ۹۷ بیش از شش برابر شده است. این افزایش در سال ۹۶ و ۹۷ رشد چشمگیری داشته است. همچنین درآمد حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه باتوجه به افزایش مبلغ قراردادها نیز رشد داشته است.
 
 
 
 
 
 
 

*** ارتباط پژوهشی صنعت و دانشگاه

 
 
هرچند تعداد پایان نامه‌های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت افزایش یافته است و این افزایش در سال ۹۷ چشمگیر بوده، اما این نسبت به هیچ عنوان مطلوب نبوده و از ایده‌آل فاصله بسیار دارد.
 
 
 
 
 
مطابق شکل ۶ و ۷ نسبت تعداد مجریان و کارفرمایان به تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. این در حالی است که در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ افزایش را شاهد هستیم.
 
 
 
 
 
 
 

*** رفع مشکلات صنایع کشور

 
 
به گزارش خبرگزاری سروش، اسناد مذکور نشان می‌دهد که ارتباط بین صنعت و دانشگاه خصوصاً همکاری پژوهشی می‌تواند در رفع مشکلات صنایع کشور تأثیرگذار باشد و متخصصان توانا و شایسته به جامعه تحویل دهند.
 
 
 
 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 1 =

کلید مقابل را فعال کنید