کد خبر:155002
پ
۷۴۳۰۲۷۶_۵۱۸
با تصویب ستاد ملی کرونا:

انتشار «رنگ‌بندی فوق‌العاده سویه اُمیکرون کرونا»

بنا بر پیشنهاد تخصصی کمیته‌های علمی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب ستاد ملی کرونا از امروز رنگ‌بندی فوق‌العاده امیکرون جانشین شاخص‌های رنگ‌بندی عادی خواهد شد.

بنا بر پیشنهاد تخصصی کمیته‌های علمی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب ستاد ملی کرونا از امروز رنگ‌بندی فوق‌العاده امیکرون جانشین شاخص‌های رنگ‌بندی عادی خواهد شد.

 

*** انتشار «رنگ‌بندی فوق‌العاده سویه اُمیکرون کرونا»

 

به گزارش سروش، بنا بر پیشنهاد تخصصی کمیته‌های علمی و اپیدمیولوژی کرونا و تصویب ستاد ملی کرونا و به علت سرعت بالای سرایت سویه اُمیکرون نسبت به سویه‌های قبلی، از امروز رنگ‌بندی فوق‌العاده امیکرون جانشین شاخص‌های رنگ‌بندی عادی خواهد شد.

بانتشار «رنگ‌بندی فوق‌العاده سویه اُمیکرون کرونا» تا پایان امروزه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نرم افزار (اپلیکیشن) ماسک وزارت بهداشت، تا زمان پایداری شرایط کشور در مقابل سویه امیکرون کرونا، محدودیت‌ها بر اساس رنگ‌بندی فوق‌العاده اُمیکرون خواهد بود.
رنگ‌بندی عادی بر اساس روند بستری بیماران بوده است، اما در رنگ‌بندی فوق‌العاده امیکرون، حتی تشخیص یک مورد ابتلای سرپایی به امیکرون می‌تواند رنگ یک شهر را به نارنجی تغییر دهد، زیرا این نوع از کرونا با سرعت انفجاری سرایت می‌کند و اگر به موقع جلوی انتشار آن گرفته نشود به موج ششم سراسری تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه