- خبرگزاری سروش - https://sorooshnews.com -

کمیته کاهش قیمت کالا در دیوان محاسبات تشکیل می‌شود

بودجه

رئیس کل دیوان محاسبات از تشکیل کمیته نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در این دیوان خبر داد.

 

*** کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه

 

به گزارش خبرگزاری سروش [1]، مهرداد بذرپاش در جلسه شورای حقوقی دیوان‌ محاسبات کشور با تشریح برنامه‌های [2] تحولی دیوان محاسبات، اظهار کرد:

ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ یک ماه پیش از موعد قانونی، اتفاق بزرگی بود و ایراداتی که به دیوان در خصوص بودجه اثرگذار وارد می‌شد، را رفع کرد.

الگوی تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه را متحول خواهیم کرد.

در ماه‌های اخیر، زمان ارائه گزارش را کاهش دادیم تا اثربخشی گزارش تفریغ بیشتر شود.

 

*** تشکیل کمیته کاهش قیمت کالا

 

وی یکی از موارد مهم در این زمینه را نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اعلام و تاکید کرد:

کمیته ویژه فنی و حقوقی برای بررسی قیمت تمام ‌شده تشکیل شده است تا در این زمینه موثرتر و کارآمدتر عمل کنیم.

قیمت تمام‌شده کالا و خدمت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالا است که با همین سطح عرضه کالا و خدمت حتما می‌تواند بسیار کمتر از این باشد.

 

*** افزایش بهره‌وری در منابع با حفظ سطح خدمت

 

به گزارش خبرگزاری سروش، رئیس کل دیوان‌محاسبات در پایان این اقدام را موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع با حفظ سطح خدمت و از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست.

انتهای پیام///