- خبرگزاری سروش - https://sorooshnews.com -

پرونده هفت تپه به خاطر امر کارشناسی با تاخیر مواجه شد

ارز صادراتی

سخنگوی قوه قضائیه، دلیل تاخیر در رسیدگی به پرونده هفت تپه را انجام امور کارشناسی در رابطه با این پرونده عنوان کرد.

 

*** پرونده هفت تپه

 

به گزارش خبرگزاری سروش [1]، غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و این که دادگاه این پرونده برگزار نمی‌شود، اظهار داشت:

جلسه دادگاه خریدار هفت تپه به کارشناس ارسال شده و صرفا به خاطر امر کارشناسی اکنون برگزار نمی‌شود و با تاخیر مواجه شده ضمن این که تعدادی از جلسات دادگاه این پرونده تاکنون برگزار شده است.
به دلیل میزان بدهی در پرونده دادگاه ضرورت دید که امر کارشناسی مجددی برگزار شود و اکنون نیز دادگاه برای برگزاری ادامه جلسه منتظر نظر کارشناس است و به محض این که نظر کارشناسی به دادگاه واصل شود جلسات رسیدگی به این پرونده دوباره از سر گرفته می‌شود و برگزاری دادگاه ادامه پیدا می‌کند.
 
وی در ادامه افزود:
وقتی جلسه دادگاه برگزار نمی‌شود تغییر نماینده دادستان معنا و مفهوم ندارد و به محض برگزاری دادگاه دوباره نماینده دادستان به دادگاه معرفی خواهد شد ضمن این که تاکنون خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان در این پرونده نداشتیم.
همچنین ادعای حمایت دادستانی از مالک هفت تپه نیز مطرح نیست و رسیدگی به پرونده در دادگاه به طور مستقل برگزار می‌شود.
 
 

*** رسیدگی به پرونده

 
 
به گزارش خبرگزاری سروش، سخنگوی قوه قضائیه در پایان، اظهار داشت:
در این پرونده دادستان کل کشور مامور به رسیدگی و کمک به جریان رسیدگی پرونده و اشتغال کارگران کارخانه شده است که اگر تاکنون کمک دادستانی نبود این شرکت با مشکلاتی مواجه می‌شد که اشتغال کارگران نیز به خطر می‌افتاد.
بنابراین دادستانی تدابیری را اتخاذ کردند که به موازات رسیدگی کیفری به پرونده تولید این شرکت نیز ادامه پیدا کرد و کارگران به اشتغال خود ادامه دادند و سیاست قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال عملیاتی شد، از بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آمد و این دو موضوع متفاوت است. امر رسیدگی و حمایت از شرکت هفت تپه است.

انتهای پیام///