- خبرگزاری سروش - https://sorooshnews.com -

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (گزارش تصویری)

اقتصادی

جلسه چهاردهم [1] ستاد هماهنگی [2] اقتصادی [3] دولت به ریاست [4] رئیس جمهور [5] برگزار شد.

 

در ادامه می‌توانید تصاویر [6] این جلسه را مشاهده نمایید: