۱۳۹۶۰۹۱۱۱۰۱۷۳۷۵۳۵۱۲۶۶۴۴۲۴

درخواست ۲۱هنرمند و بازیگر شاخص کشورمان برای حفاظت‌ ازیک محوطه باستانی

در راستای حفاظت از آثار باستانی کشور؛ ۲۱ نفر از هنرمندان و فعالان مدنی همدانی در نامه‌ای سرگشاده، درخواست حفاظت از یک محوطه باستانی در همدان را داشتند.