دادگاه

اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار»

دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» خبر داد.
۲۰۹۲۰۷

همدان ،مقصد گردشگران نوروزی / همدان ۲۰۱۸

همدان با تاریخ ۳ هزار ساله‌اش گنجینه‌ای ارزشمند از بناها و یادگارهای دوران گذشته است که قدم زدن در این دیار و تماشای آن، تاریخی از آنچه در ایران گذشته را روایت می‌کند.
۱۳۹۶۰۹۱۱۱۰۱۷۳۷۵۳۵۱۲۶۶۴۴۲۴

درخواست ۲۱هنرمند و بازیگر شاخص کشورمان برای حفاظت‌ ازیک محوطه باستانی

در راستای حفاظت از آثار باستانی کشور؛ ۲۱ نفر از هنرمندان و فعالان مدنی همدانی در نامه‌ای سرگشاده، درخواست حفاظت از یک محوطه باستانی در همدان را داشتند.