خشکی
گزارشی از وضعیت بارندگی در استان چهارمحال و بختیاری:

تشدید خشکسالی در بام ایران/ زردکوه در حسرت برف و باران

در حالی که آخرین روزهای پاییز درگذر است، اما آسمان چهارمحال وبختیاری خیال باریدن ندارد و حسرت بارش باران در مهمترین فصل بارش باران بر دل مردم این استان مانده است.
چارمحال

ارسال روزانه هزار مترمکعب آب به شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری: در پی تشدید پدیده خشکسالی و کاهش منابع آب، روزانه بیش از یکهزار مترمکعب برای جبران کمبود آب در مصارف صنعتی شهرک های صنعتی شهرکرد، سامان و فرادنبه ارسال می شود.