زعفران

خریداری ۹۳ کیلوگرم زعفران از زعفران کاران روستای وامنان

مدیر کل تعاون روستایی گلستان : ۹۳ کیلوگرم زعفران به ارزش چهار میلیارد ریال از زعفرانکاران روستای وامنان شهرستان آزادشهر خریداری شد.
n82703652-71941967

پرداخت تسهیلات اشتغالزا به سرمایه گذاران در روستا

استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت اشتغالزایی در روستاهای استان،گفت:۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زا روستایی در حال پرداخت به متقاضیان در روستاها است.