پاول

واکنش مدیر تلگرام در پی اتهام جرم علیه خود از سوی دادستان تهران

مدیر تلگرام در سه پیام توییتری طی دو روز به اقدام دادستان تهران در اعلام جرم علیه وی واکنش نشان داد!
وتین

رئیس جمهور روسیه ، قانون مربوط به فعالیت رسانه‌های خارجی را امضا کرد

رئیس جمهور روسیه ، قانون قرار دادن  رسانه‌های خارجی که در این کشور فعالیت دارند را در فهرست عوامل خارجی امضا کرد.