۲۲۸۲۳۶۴۷

حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی، حاشیه‌نشینی، شبکه‎های اجتماعی و قاچاق کالا و ارز تدوین شده باشند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
1 20 21 22