حبس حسین فریدون

آغاز پنج سال حبس تعزیری حسین فریدون در اوین

حسین فریدون در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، راهی زندان اوین شد.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد

تفویض اختیار به دادگستری برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا

رئیس قوه قضائیه تفویض اختیار به دادگستری برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا را ابلاغ کرد.
دادستان کل کشور
دادستان کل کشور خواستار شد

اعلام نام، سوابق و احکام ۵ قاضی فاسد

دادستان کل کشور خواستار اعلام نام، سوابق و احکام ۵ قاضی فاسد شد.
رئیس قوه قضائیه
رئیس قوه قضائیه 

باید به کمترین ارقام فساد اقتصادی نیز حساس بود

رئیس قوه قضائیه بر حساسیت به کمترین ارقام فساد اقتصادی تاکید کرد.
ترور فرمانده قدس سپاه
دادستان عمومی و انقلاب کرمان:

تیم طرح ترور فرمانده قدس سپاه به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند

دادستان عمومی و انقلاب کرمان از محاکمه تیم طرح ترور فرمانده قدس سپاه به اتهام محاربه خبر داد.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضائیه

فتنه‌های ایجاد‌شده در کشور عراق هماهنگ‌شده بود

رئیس قوه قضائیه، فتنه‌های ایجاد‌شده در کشور عراق را هماهنگ‌شده خواند.
سید ابراهیم رئیسی

ابلاغ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی توسط رئیس قوه قضاییه

دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
رئیس قوه قضاییه

ضرورت ناامن‌سازی دریا و محیطش برای قاچاقچیان

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت ناامن‌سازی دریا و محیطش برای قاچاقچیان تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد

لزوم اجرای بازنگری در فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا در دستگاه‌های مختلف

رئیس قوه قضاییه بر لزوم اجرای بازنگری در فرآیندهای مبارزه با قاچاق کالا در دستگاه‌های مختلف تاکید کرد.
دادرسی انشست شورای راهبری دادرسی الکترونیکیلکترونیکی
به ریاست رئیس قوه قضاییه

برگزاری نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیکی

نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیکی به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
1 2 3 44