مجوزهای کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

صدور مجوزهای کشاورزی الکترونیکی شد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کشاورزی خبر داد.
شهرک‌ کشاورزی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی:

واگذاری ۹ هزار هکتار شهرک‌ کشاورزی تا پایان سال ۹۸

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی از واگذاری ۹ هزار هکتار شهرک‌ کشاورزی تا پایان سال ۹۸ خبر داد.
نظام صنفی
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد

ضرورت مشورت با نظام صنفی برای اتخاذ تصمیمات جدید

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت مشورت با نظام صنفی برای اتخاذ تصمیمات جدید تاکید کرد.
حبیب جهان‌ساز
رئیس سازمان چای شمال کشور:

صادرات چهار هزار تن چای به کشورهای همسایه 

رئیس سازمان چای شمال کشور از صادرات چهار هزار تن چای به کشورهای همسایه خبر داد.
رئیس مجلس در جمع خبرنگاران
با حضور رئیس مجلس

بهره‌برداری از آبرسانی به ۵۵ روستای استان کرمانشاه

بهره‌برداری از آبرسانی به ۵۵ روستای استان کرمانشاه با حضور رئیس مجلس انجام شد.
ستاد تنظیم بازار
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی مرغداران گوشتی:

برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار برای واردات ۴۵ هزار تن مرغ برای ذخایر استراتژیک

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی مرغداران گوشتی از برنامه‌ریزی ستاد تنظیم بازار برای واردات ۴۵ هزار تن مرغ خبر داد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران
رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

کاهش ۳۰ درصدی سطح زیرکاشت گندم در کشور

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کاهش ۳۰ درصدی سطح زیرکاشت گندم در کشور خبر داد.
افزایش مصرف آبزیان
وزیر جهاد کشاورزی:

گرانی بنزین روی قیمت مواد غذایی اثر ندارد

وزیر جهاد کشاورزی در پی افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، گرانی بنزین را بر روی قیمت مواد غذایی بی‌اثر دانست.
وزیر کشور
وزیر کشور:

واردات ذرت‌های آلوده به کشور، صحت ندارد

وزیر کشور موضوع واردات ذرت‌های آلوده به کشور را تکذیب کرد.
کشاورزان
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:

وزارت جهاد آماده تحویل گندم از کشاورزان است

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از آمادگی این وزارتخانه برای تحویل گندم از کشاورزان خبر داد.
1 2 3 20