۴۳۴۲۳۷۲
سروش گزارش می‌دهد:

کریستین بوبن نویسنده فرانسوی درگذشت

نویسنده سرشناس فرانسوی دبروز جمعه در ۷۱ سالگی از دنیا رفت.