۱۷۰۰۰۹۳۵۵
سروش گزارش می دهد:

آخرین رکوردگیری اعضای تیم ملی وزنه‌برداری برای مسابقات قهرمانی جهان

آخرین رکوردگیری اعضای تیم ملی وزنه‌برداری به منظور ارزیابی آمادگی جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان، عصر جهارشنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد