ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی مؤسسه:
تهران، خیابان ولیعصر – کد پستی: ۱۴۳۵۶۷۳۷۹۴ – خبرگزاری سروش

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۴۳۲۴

تلفن برای مواقع اضطراری: ۰۹۱۰۱۲۳۱۲۸۶

تلفن اداره کل بازرگانی و تبلیغات خبرگزاری سروش: ۰۲۱-۲۶۴۲۳۰۰۵

ایمیل: Sorooshnewsagency@gmail.com