جهانگیری
اسحاق جهانگیری:

روستا از مراکز و سازه‌های اصلی هویت بخشی به ایران است

معاون اول رئیس جمهور روستا را از مراکز و سازه‌های اصلی هویت بخشی به ایران دانست که باید به آن توجه ویژه شود.
IMG_0074
معاون برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی خبر داد

پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر با رویکردی متفاوت و کاربردی برگزار خواهد شد

معاون برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی از برگزاری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر با رویکردی متفاوت و کاربردی، خبر داد.