صحن+علنی+مجلس+شورای+اسلامی

طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی

طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وزیر جهاد
در جلسه علنی مجلس

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام وصول شد

هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را با ۴۴ امضا اعلام وصول کرد.
مجلس+شورای+اسلامی

بررسی استیضاح وزرای علوم و کشاورزی در کمیسیون‌های مجلس

بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزرای علوم و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.